O firmie | Profil działalności | Projektowanie | Sterowanie | Wizualizacja | Aplikacje | Kontakt    


Projektowanie

Na zlecenie klientów wykonujemy projekty automatyki i pomiarów dla dowolnych obiektów. Projekt taki zawiera oprócz schematów obwodowych i montażowych, kompletne zestawienie materiałowe oraz kosztorys ślepy (przedmiar robót). Na życzenie wykonujemy również kosztorys inwestorski do projektu. Dla obiektów wykorzystujących łączność radiomodemową wykonujemy projekt systemu łączności wraz z zatwierdzeniem go w PAR.

Copyright © 2004 TMS Electronics |